HASHAM VARWANI

Dr Harsham Varwani is a consultant interventional cardiologist at Aga Khan University Hospital Nairobi.